Aanraking voertuigen

Uw tent staat op het dorpsplein geïnstalleerd, of op de parking van uw bedrijf. Een dronken chauffeur raast erdoorheen en gaat er vandoor. Als organisator blijf je met de brokken zitten. Tentverzekering.be zorgt ervoor dat je niet met een financiële kater blijft zitten door dit voorval.

Algemene Voorwaarden:

A.  Op grond van zowel de algemene als de bijzondere voorwaarden verbindt de tentverzekering zich ertoe de verzekerde schadeloos te stellen voor de schade die aan de verzekerde
goederen veroorzaakt wordt door aanraking door voertuigen die noch het eigendom zijn, noch onder bewaking staan van de verzekerde, van een eigenaar, huurder of gebruiker van de omschreven tent, noch van personen die bij hen inwonen of in hun dienst zijn.
 
B.  Deze waarborg wordt aangevuld door de in de bijzondere voorwaarden voorziene bijkomende waarborgen.

UITSLUITINGEN

De schade aan voertuigen is van de verzekering uitgesloten.