Vraag 5: Wat bij schade? Hoeveel betalen jullie uit?

Bij schade dient tentverzekering.be zo snel mogelijk op de hoogte gesteld te worden. Op die manier kan er ook heel snel actie ondernomen worden.
Schade wordt betaald in werkelijke waarde verminderd met de contractuele vrijstelling. Opgelet: alle tenten dienen verzekerd te zijn (tenzij expliciet anders overeen gekomen), anders wordt er eerst nog de evenredigheidsregel toegepast.