Uw tent wordt verzekerd tegen Brand en aanverwante gevaren. Dit omhelst echter meer dan enkel brand, maar ook ontploffing en blikseminslag.
Opgelet: Wees wel altijd aandachtig op de voorwaarden die opgelegd worden van de tentenbouwer uit. Zo zal er normaalgezien een algemeen verbod zijn om vuur te maken of een friteuse te gebruiken in de tent of in een bepaalde straal. Deze voorwaarden worden ook overgenomen in de verzekeringsovereenkomst. Let ook op gestalde voertuigen in de tenten en op de verwarmingsvoorschriften.

Na Storm, waarschijnlijk het grootste risico voor tenten. Zeker als de tenten niet verwarmd zijn en er zich dus ijsvorming op de bovenkanten kan vormen. Het frame kan slechts een beperkte hoeveelheid aan. Laat je dus altijd goed adviseren door uw tentenbouwer aangaande de verwarming in uw tenten, het sneeuw- en ijsvrij houden van het dak van uw tent en volg de regels van de kunst!

Een stroomstoot door overspanning kan nare gevolgen hebben voor uw installaties of voor de verwarming die opgesteld staat bij uw tent. Voor zover voorzien, zorgen wij ervoor dat ook deze meeverzekerd zijn tijdens uw event. U kan ook altijd een uitbreiding aanvragen voor uw totale inrichting zoals uw muziekinstallatie of uw elektrische sturing van uw event.

Uw tent is voor iedereen een attractie. Dus ook voor vandalen. De schade die zij kunnen berokkenen aan uw tent is niet te overzien. Mits de nodige beveiliging in acht te nemen, zorgen wij er voor dat de schade door vandalenstreken vergoed worden.

Uw tent staat op het dorpsplein geïnstalleerd, of op de parking van uw bedrijf. Een dronken chauffeur raast erdoorheen en gaat er vandoor. Als organisator blijf je met de brokken zitten. Tentverzekering.be zorgt ervoor dat je niet met een financiële kater blijft zitten door dit voorval.

Zowat dé belangrijkste dekking om uw tent te voorzien. Denken we maar aan Pukkelpop!
We spreken van storm van zodra het dischtsbijzijnde KMI-station windsnelheden van 80km/u en meer heeft gemeten. Maar ook een windhoos beschouwen wij als storm indien in de omgeving van de tent er ook andere beschadegingen teweeg zijn gebracht.