Storm en Hagel

Zowat dé belangrijkste dekking om uw tent te voorzien. Denken we maar aan Pukkelpop!
We spreken van storm van zodra het dischtsbijzijnde KMI-station windsnelheden van 80km/u en meer heeft gemeten. Maar ook een windhoos beschouwen wij als storm indien in de omgeving van de tent er ook andere beschadegingen teweeg zijn gebracht.

Algemene Voorwaarden

A.  Op grond van de algemene zowel als bijzondere voorwaarden verbindt de tentverzekering zich ertoe de verzekerde schadeloos te stellen voor de schade die aan de verzekerde goederen veroorzaakt wordt : 

1) door de rechtstreekse werking van een stormwind: dit is een wind die voorkomt tijdens een storm, een onweer, een orkaan of een hoos, indien die wind :

a) in de omgeving van de omschreven tent de beschadiging teweegbrengt, hetzij van tegen stormwind verzekerbare constructies volgens de bepalingen van de voorwaarden van deze dekking, hetzij van andere goederen die een gelijkwaardige weerstand tegen de wind bieden

of

b) op het dichtstbijzijnde station van het Koninklijk Meteorologisch Instituut minstens een topsnelheid van 100 km/uur bereikt;

2) door hagelneerslag;

3) door de schok van tijdens die gebeurtenissen weggeslingerde of omvergeworpen voorwerpen;

4) door atmosferische neerslag (regen, sneeuw of hagel) die de omschreven tent binnendringt als gevolg van het feit de tent door een stormwind of door hagel is beschadigd, op voorwaarde dat de verzekerde, zodra dit mogelijk was, de beveiligingsmaatregelen genomen heeft om het binnendringen van die neerslag te voorkomen;

5) door sneeuw- of ijsdruk, indien voorzien in de bijzondere voorwaarden.

B.  De dekking strekt zich uit tot de schade die aan de verzekerde goederen veroorzaakt is door :

1) de verleende hulp en de gepaste beschermings- of reddingsmiddelen;

2) de bevolen sloop- en afbraakwerkzaamheden om de ontwikkeling van een schadegeval stop
te zetten;

3) de instortingen die rechtstreeks en uitsluitend uit een schadegeval voortvloeien.