Omdat we de enige in Belgiƫ zijn met een duidelijk omschreven polis en duidelijk aangeduide waarborgen. Veel anderen bieden een verzekering voor tenten aan, maar de belangrijkste schades blijven onverzekerd, of zijn helemaal niet te verzekeren.
Wij hebben speciale afspraken gemaakt en speciale condities bedongen die anderen niet kunnen bieden.

Tentverzekering.be heeft er jaren over gedaan om dit product op maat te ontwikkelen.
Hiervoor zijn ze tot vervelens toe rond de tafel gaan zitten met event-organisatoren en met professionele tentenbouwers. Op die manier hadden ze ook een totaalbeeld over wat alle partijen noodzakelijk achtten en wat er zeker en vast verzekerd diende te worden.
Vanuit die optiek werd er genegocieerd met verzekeringsmaatschappijen om een exclusief product in de markt te zetten.

De verzekering voor uw tent is een verzekering van het principe: 'Genoemde gevaren'.
Dit wil zeggen dat verzekerd is wat in uw bijzondere voorwaarden vermeld staat. Van daaruit wordt er verwezen naar de algemene voorwaarden om bijkomende info en eventuele uitsluitingen.
Wenst u bijvoorbeeld geen verzekering tegen storm, dan zal deze niet vermeld staan in uw overeenkomst.

Neem contact met ons per telefoon of via het contactformulier of: vul zelf uw aanvraag in via ons offerte-pagina.
Wij sturen u een onderschrijvingsformulier met de gevraagde waarborgen en een overschrijvingsformulier. Dit formulier dient u tegengetekend terug te sturen en de premie dient u over te schrijven. Vanaf dat moment bent u verzekerd. En niet vroeger!
Een definitieve polis wordt u bezorgd nadat bovenstaande werd voldaan.

Bij schade dient tentverzekering.be zo snel mogelijk op de hoogte gesteld te worden. Op die manier kan er ook heel snel actie ondernomen worden.
Schade wordt betaald in werkelijke waarde verminderd met de contractuele vrijstelling. Opgelet: alle tenten dienen verzekerd te zijn (tenzij expliciet anders overeen gekomen), anders wordt er eerst nog de evenredigheidsregel toegepast.

Mits overleg is tentverzekering.be bereid om tenten te verzekeren in het buitenland.
Dit zal wel afhangen van de exacte locatie en de hoeveelheid tenten.
Contact opnemen is hier altijd aan de orde.